Úvodní strana Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla voda - voda (GEOWATT)

Tepelná čerpadla voda - voda (GEOWATT)

Zdrojem primárního tepla pro tepelná čerpadla GeoWatt je geotermální teplo. Lze je získat z hlubinného vrtu, zemního kolektoru nebo ze spodní vody. Základní informace o primárních zdrojích jsou uvedeny v oddílu Jaký systém mám zvolit? Detailněji jsou jednotlivé vlastnosti popsány v PK-AGOWX-PROJ-xx-C.

 

logo_geowatt-malyPřednosti tepelných čerpadel GeoWatt: geowatt

  • systém bez viditelných komponentů ve venkovním prostředí, takže nenarušuje vnější vzhled stavby
  • žádná venkovní hlučnost
  • stabilní topný výkon nezávislý na venkovní teplotě
  • v topné sezóně efektivnější chod – bez odmrazování

– bližší informace zde