Úvodní strana Solární panely Solární panely

Solární panely

Poznámka na úvod – nejedná se o tolik diskutované fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny. Solární panely vám umožní využít sluneční energii, která je zadarmo, přímo k ohřevu vody. Efektivita a návratnost je nejvíce závislá na těchto faktorech:

 

  • Počtu slunných dní v dané oblasti
  • Umístění solárního panelu (světová strana)
  • Typu solárního panelu (plošný kolektor, vakuové trubice)

Závislost na ostatních vlivech (např. teploty venkovního vzduchu) již není tak významná. Obecně lze říci, že největší efektivity dosáhneme při celoročním využití solárních panelů. Z tohoto důvodu je nejlepší připojit solární panely k zásobníku topné vody, ve kterém je předehřívací výměník TUV a ze kterého se případně odebírá voda pro ohřev bazénu. Není-li výkon solárních panelů dostačující (např. při zatažené obloze), dodá se potřebné teplo automaticky dalším zdrojem tepla (např. tepelným čerpadlem).

Regulátory našich tepelných čerpadel jsou vybaveny efektivním algoritmem, který umožňuje akumulovat teplo nejenom v akumulačním zásobníku topení, ale i ve vytápěném objektu, a přitom zachovat tepelnou pohodu! Tím můžete většinu jara a podzimu topit zadarmo!

Také je třeba pamatovat na to, že teplo ze solárních panelů je třeba, s výjimkou vakuových trubic, vždy odebrat. Teplo je možné použít pro rekuperaci hlubinného vrtu pro tepelná čerpadla země-voda, ohřevu bazénu atd. Tuto funkci též zajišťuje regulátor.

Nabízíme Vám dodávku solárních panelů obou typů včetně instalace a dalšího příslušenství (např. akumulačních nádrží). Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.